2020-10-31     Urbana, Wolfganga     "Słuszny sposób myślenia pozwala zabrać głos także sercu" - Albert Schweitzer